Typy graczy

Typowania graczy na wybrane Grand Prix

Tabela typowa

GRACZ PP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PKT PREMIA SUMA
1. Pawe? Rozwadowski
HAMI
MVER
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
SAIN
LECL
OCON
ALON
ERIC
12 20 32
2. Jarek Maciejczyk
HAMI
MVER
VETT
RICC
HAMI
BOTT
RAIK
PERE
SAIN
OCON
HULK
10 20 30
3. Mariusz Kycia
MVER
MVER
VETT
HAMI
RICC
BOTT
RAIK
SAIN
OCON
HULK
LECL
12 15 27
4. Krystian G?owacki
HAMI
MVER
RICC
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
LECL
HULK
OCON
ALON
12 15 27
5. Bravo Racing Suzi
VETT
HAMI
VETT
MVER
RAIK
BOTT
RICC
LECL
SAIN
HULK
OCON
12 15 27
6. Jaros?aw Zadecki
-
MVER
RICC
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
LECL
HULK
SAIN
OCON
12 15 27
7. malkom
MVER
MVER
HAMI
RICC
VETT
RAIK
BOTT
LECL
ERIC
PERE
HULK
15 10 25
8. bronek
MVER
MVER
RICC
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
HULK
OCON
LECL
PERE
12 10 22
9. varius92_wrc
-
MVER
RICC
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
LECL
PERE
12 10 22
10. Pawe? Dul?ba
HAMI
MVER
RICC
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
HULK
SAIN
LECL
OCON
12 10 22
11. DeBe?ciak
HAMI
RICC
MVER
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
LECL
HULK
SAIN
PERE
12 10 22
12. Bogdan F1
HAMI
MVER
HAMI
VETT
RICC
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
PERE
LECL
12 10 22
13. Aquos
MVER
MVER
RICC
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
HULK
SAIN
LECL
OCON
12 10 22
14. Rafa? Kulczycki
MVER
MVER
RICC
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
LECL
OCON
12 10 22
15. Fan F1
HAMI
MVER
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
OCON
PERE
LECL
12 10 22
16. jedrek61 Smith
VETT
RICC
VETT
HAMI
MVER
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
OCON
LECL
12 10 22
17. lossaperos Zakrzewski
HAMI
HAMI
MVER
RICC
VETT
BOTT
HULK
RAIK
SAIN
OCON
LECL
12 10 22
18. Arturbal
HAMI
HAMI
VETT
MVER
RICC
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
LECL
OCON
12 10 22
19. peruzzzi Perucki
MVER
MVER
RICC
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
SAIN
HULK
LECL
PERE
12 10 22
20. Cichosz
MVER
MVER
RICC
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
SAIN
HULK
LECL
OCON
12 10 22
21. k@rpek_f1 Karp
MVER
MVER
RICC
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
SAIN
HULK
OCON
PERE
10 10 20
22. kokos
-
MVER
RICC
HAMI
VETT
RAIK
BOTT
LECL
ALON
SAIN
OCON
10 10 20
23. Jack
-
RICC
HAMI
MVER
VETT
BOTT
HULK
RAIK
OCON
ALON
PERE
10 10 20
24. Kr鏊ewna Aniusia
HAMI
RICC
MVER
RAIK
HAMI
VETT
BOTT
SAIN
GROS
HULK
PERE
10 10 20
25. Dorka
VETT
VETT
MVER
RICC
HAMI
RAIK
BOTT
LECL
OCON
PERE
SAIN
10 10 20
26. Hanna Szczap
MVER
HAMI
VETT
MVER
RAIK
BOTT
RICC
HULK
SAIN
OCON
PERE
10 10 20
27. Kwalifikator
MVER
RICC
MVER
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
LECL
ERIC
15 5 20
28. Adam Kedzierski
HAMI
HAMI
RICC
MVER
BOTT
VETT
RAIK
SAIN
HULK
ERIC
LECL
15 5 20
29. Jerzy Kuad
HAMI
MVER
HAMI
RICC
BOTT
RAIK
VETT
LECL
SAIN
OCON
ALON
10 10 20
30. DU玆 Piotr lew
RAIK
BOTT
VETT
RAIK
HULK
LECL
SAIN
OCON
ERIC
HART
STRO
10 10 20
31. Waldemar Kwa?nik
-
MVER
HAMI
RAIK
VETT
RICC
BOTT
HULK
GROS
ALON
SAIN
10 10 20
32. Kimi
HAMI
RICC
MVER
VETT
HAMI
BOTT
RAIK
SAIN
HULK
PERE
OCON
10 10 20
33. Piotrek Adam
MVER
MVER
RICC
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
OCON
PERE
10 10 20
34. Kangur Tom
MVER
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
LECL
OCON
PERE
ALON
10 10 20
35. Majcher
HAMI
MVER
HAMI
RICC
VETT
RAIK
BOTT
SAIN
HULK
PERE
LECL
12 5 17
36. Krystian Kuczera
MVER
HAMI
MVER
VETT
RAIK
BOTT
SAIN
HULK
PERE
LECL
ALON
12 5 17
37. Marcin Kolaci?ski
HAMI
HAMI
RICC
MVER
VETT
BOTT
RAIK
SAIN
HULK
OCON
ERIC
12 5 17
38. B.U.S. Hula
MVER
HAMI
MVER
RICC
VETT
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
LECL
OCON
12 5 17
39. Krzysztof Koch
HAMI
HAMI
VETT
MVER
BOTT
RAIK
RICC
OCON
HULK
LECL
SAIN
12 5 17
40. Ania
MVER
MVER
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
LECL
HULK
SAIN
OCON
PERE
12 5 17
41. Bo Razn
MVER
HAMI
MVER
RICC
VETT
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
LECL
PERE
12 5 17
42. Daniel Nowak
HAMI
MVER
HAMI
RICC
VETT
RAIK
BOTT
SAIN
HULK
LECL
OCON
12 5 17
43. Adam1986
MVER
RICC
MVER
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
OCON
LECL
12 5 17
44. AdamST220
MVER
HAMI
VETT
MVER
RICC
RAIK
BOTT
HULK
SAIN
OCON
LECL
12 5 17
45. endrju
MVER
HAMI
MVER
VETT
RICC
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
OCON
LECL
12 5 17
46. CHORUS PRZENIOS?O
-
MVER
RICC
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
HULK
PERE
LECL
OCON
12 5 17
47. Andrzej G?owak
HAMI
HAMI
MVER
VETT
RICC
BOTT
RAIK
SAIN
HULK
LECL
OCON
12 5 17
48. MARIONSON St?pie?
-
HAMI
RICC
VETT
MVER
RAIK
BOTT
LECL
SAIN
OCON
HULK
12 5 17
49. maniek sport racing St?pie?
-
RICC
VETT
HAMI
MVER
RAIK
LECL
BOTT
HULK
SAIN
GROS
12 5 17
50. S?awek Krupi?ski
MVER
MVER
HAMI
VETT
RICC
RAIK
BOTT
HULK
PERE
SAIN
ERIC
12 5 17
51. Bohdan Kwa?niak
HAMI
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
MVER
ALON
PERE
OCON
SAIN
HULK
10 5 15
52. ?ukasz Gajo 101 Gajowik
MVER
MVER
RICC
HAMI
VETT
SAIN
BOTT
RAIK
HULK
PERE
OCON
10 5 15
53. Krzysztof D.
HAMI
MVER
RICC
HAMI
VETT
RAIK
BOTT
HULK
SAIN
OCON
PERE
10 5 15
54. BRONEKBONTA43 Wiechoczek
HAMI
RICC
HAMI
VETT
MVER
BOTT
RAIK
SAIN
HULK
OCON
PERE
10 5 15
55. adam wirski
HAMI
HAMI
MVER
RICC
VETT
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
OCON
ALON
10 5 15
56. Adam Po?piech
HAMI
RICC
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
HULK
OCON
PERE
SAIN
LECL
10 5 15
57. Roberto Mio
HAMI
HAMI
RICC
MVER
VETT
BOTT
RAIK
HULK
PERE
OCON
ALON
10 5 15
58. Adriano
HAMI
HAMI
MVER
VETT
RICC
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
OCON
PERE
10 5 15
59. Maximus
HAMI
RICC
HAMI
MVER
VETT
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
OCON
PERE
10 5 15
60. Adam Stengert
HAMI
MVER
RICC
HAMI
VETT
RAIK
BOTT
HULK
SAIN
PERE
OCON
10 5 15
61. Andrzej47400
HAMI
HAMI
VETT
RICC
MVER
RAIK
BOTT
HULK
SAIN
OCON
PERE
10 5 15
62. mateusz g?owak
HAMI
HAMI
RICC
VETT
MVER
BOTT
RAIK
HULK
SAIN
OCON
ALON
10 5 15
63. Darek Kr鏊
MVER
MVER
RICC
HAMI
VETT
RAIK
BOTT
HULK
SAIN
OCON
PERE
10 5 15
64. Krzysztof Andrysek
VETT
VETT
RICC
MVER
HAMI
RAIK
BOTT
SAIN
LECL
PERE
OCON
10 5 15
65. Maciej Andrzejewski
HAMI
RICC
HAMI
VETT
MVER
RAIK
BOTT
HULK
SAIN
LECL
ERIC
15 0 15
66. Wally
HAMI
HAMI
VETT
MVER
BOTT
RAIK
RICC
SAIN
HULK
OCON
PERE
10 5 15
67. marekzet1 ZAWADA
HAMI
BOTT
HAMI
VETT
RAIK
MAGN
HULK
OCON
RICC
SAIN
ALON
8 5 13
68. STEALTH Woch
HAMI
HAMI
BOTT
RAIK
MVER
VETT
OCON
GROS
PERE
MAGN
RICC
8 5 13
69. Marcin Szczap
MVER
RICC
MVER
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
SAIN
OCON
PERE
MAGN
8 5 13
70. Pawe? Krawczyk
VETT
VETT
MVER
HAMI
RAIK
RICC
BOTT
SAIN
HULK
LECL
PERE
12 0 12
71. Apollo Dudek
VETT
HAMI
MVER
VETT
RICC
RAIK
BOTT
SAIN
LECL
OCON
HULK
12 0 12
72. adwi Wirski
HAMI
HAMI
RICC
VETT
MVER
RAIK
BOTT
HULK
SAIN
ALON
ERIC
12 0 12
73. stu
MVER
RICC
HAMI
MVER
BOTT
VETT
RAIK
HULK
SAIN
OCON
LECL
12 0 12
74. Jakub Kedzierski
HAMI
RICC
MVER
HAMI
BOTT
VETT
RAIK
SAIN
HULK
PERE
LECL
12 0 12
75. Ireneusz Pankowiak
MVER
RICC
HAMI
VETT
MVER
OCON
RAIK
PERE
LECL
HULK
ERIC
12 0 12
76. tomki33
HAMI
RICC
MVER
HAMI
VETT
RAIK
BOTT
HULK
SAIN
LECL
OCON
12 0 12
77. jacekzet zawada
HAMI
HAMI
BOTT
VETT
RAIK
RICC
MVER
GROS
ALON
SAIN
ERIC
10 0 10
78. TOMASZ OLSZEWSKI
HAMI
HAMI
BOTT
VETT
RAIK
MVER
PERE
OCON
GROS
MAGN
LECL
10 0 10
79. gawlo91
MVER
VETT
MVER
HAMI
RAIK
RICC
BOTT
OCON
SAIN
LECL
PERE
10 0 10
80. Ania Wi?niewska
HAMI
RICC
HAMI
MVER
VETT
RAIK
BOTT
SAIN
HULK
GROS
OCON
10 0 10
81. Micha? Kotas
HAMI
HAMI
MVER
VETT
RICC
RAIK
BOTT
SAIN
HULK
ALON
MAGN
10 0 10
82. kuron997 Kokot
-
HAMI
MVER
VETT
RAIK
RICC
BOTT
SAIN
HULK
OCON
PERE
10 0 10
Informacja

KIER - zawodnik zosta wytypowany zgodnie z zaj皻ym miejscem

KIER - zawodnik zosta wytypowany w "dziesi徠ce"