Typy graczy

Typowania graczy na wybrane Grand Prix

Tabela typowa

GRACZ PP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PKT PREMIA SUMA
1. adwi Wirski
BOTT
VETT
RAIK
BOTT
HAMI
MVER
RICC
ALON
OCON
HULK
VAN
15 50 65
2. "Ismola" Smolny
VETT
VETT
RAIK
BOTT
HAMI
MVER
RICC
HULK
ALON
SAIN
OCON
15 40 55
3. Daniel Nowak
VETT
VETT
BOTT
RAIK
HAMI
MVER
RICC
SAIN
ALON
HULK
VAN
15 40 55
4. stu
VETT
VETT
BOTT
RAIK
HAMI
MVER
RICC
SAIN
HULK
OCON
ALON
15 40 55
5. Kwalifikator
VETT
VETT
RAIK
BOTT
HAMI
MVER
RICC
HULK
ALON
VAN
SAIN
15 40 55
6. Kangur Tom
VETT
VETT
RAIK
BOTT
HAMI
MVER
RICC
ALON
VAN
SAIN
HULK
15 40 55
7. Ireneusz Pankowiak
VETT
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
MVER
RICC
PERE
OCON
ALON
VAN
18 30 48
8. gawlo91
VETT
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
MVER
RICC
ALON
HULK
OCON
VAN
15 30 45
9. Rafa Kulczycki
VETT
VETT
RAIK
BOTT
HAMI
RICC
MVER
HULK
ALON
VAN
SAIN
15 30 45
10. tomki33
VETT
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
MVER
RICC
HULK
SAIN
ALON
VAN
15 30 45
11. Maximus
RICC
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
MVER
RICC
ALON
HULK
OCON
VAN
15 30 45
12. Ania
VETT
VETT
HAMI
BOTT
RAIK
MVER
RICC
HULK
SAIN
OCON
PERE
15 30 45
13. Jaros豉w Zadecki
VETT
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
MVER
RICC
ALON
SAIN
OCON
HULK
15 30 45
14. B.U.S. Hula
VETT
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
MVER
RICC
ALON
HULK
SAIN
VAN
15 30 45
15. Jaro
VETT
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
RICC
MVER
SAIN
ALON
HULK
VAN
15 30 45
16. lossaperos Zakrzewski
HAMI
VETT
HAMI
BOTT
RAIK
MVER
RICC
SAIN
ALON
KVYA
VAN
15 30 45
17. Maciej Andrzejewski
VETT
VETT
RAIK
BOTT
MVER
HAMI
RICC
ALON
HULK
OCON
PERE
15 30 45
18. Adriano
VETT
VETT
BOTT
HAMI
RAIK
MVER
RICC
ALON
OCON
HULK
VAN
15 25 40
19. varius92_wrc
VETT
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
MVER
RICC
ALON
VAN
HULK
OCON
15 25 40
20. k@rpek_f1 Karp
VETT
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
MVER
RICC
ALON
SAIN
HULK
OCON
15 25 40
21. hobbit72 Garncarz
VETT
VETT
RAIK
HAMI
MVER
BOTT
RICC
ALON
SAIN
HULK
VAN
15 25 40
22. Cichosz
VETT
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
MVER
RICC
HULK
OCON
ALON
PERE
15 25 40
23. DU玆 Piotr lew
VETT
VETT
RICC
HAMI
RAIK
MVER
BOTT
ALON
HULK
SAIN
VAN
15 25 40
24. Mariusz Kycia
VETT
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
MVER
RICC
ALON
HULK
SAIN
OCON
15 25 40
25. Roberto Mio
VETT
VETT
HAMI
BOTT
RAIK
MVER
RICC
HULK
ALON
PERE
GROS
12 25 37
26. Pawe Krawczyk
VETT
VETT
HAMI
BOTT
RICC
RAIK
MVER
HULK
ALON
VAN
OCON
15 20 35
27. Marcin Kolaci雟ki
VETT
VETT
BOTT
RAIK
HAMI
RICC
MVER
HULK
OCON
PERE
SAIN
15 20 35
28. BRONEKBONTA43 Wiechoczek
VETT
VETT
BOTT
HAMI
RAIK
MVER
RICC
VAN
HULK
ALON
SAIN
15 20 35
29. Pawe Rozwadowski
VETT
VETT
RAIK
HAMI
MVER
RICC
BOTT
ALON
HULK
VAN
SAIN
15 20 35
30. Kr鏊ewna Aniusia
HAMI
VETT
RAIK
HAMI
RICC
BOTT
ALON
PERE
SAIN
OCON
GROS
15 20 35
31. DeBe軼iak
HAMI
VETT
RAIK
BOTT
HAMI
RICC
MVER
HULK
ALON
SAIN
OCON
15 20 35
32. Pawe Dul瑿a
HAMI
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
MVER
RICC
HULK
PERE
OCON
ALON
15 20 35
33. malkom
VETT
VETT
BOTT
HAMI
RAIK
MVER
RICC
HULK
OCON
SAIN
ALON
15 20 35
34. adam wirski
VETT
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
RICC
MVER
ALON
VAN
PERE
HULK
15 20 35
35. Arturbal
VETT
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
MVER
RICC
HULK
ALON
SAIN
OCON
15 20 35
36. Krystian G這wacki
HAMI
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
MVER
RICC
ALON
SAIN
OCON
HULK
15 20 35
37. Jarek Maciejczyk
HAMI
VETT
RAIK
HAMI
MVER
BOTT
RICC
ALON
HULK
OCON
VAN
15 20 35
38. Adam1986
VETT
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
RICC
MVER
ALON
OCON
HULK
SAIN
15 20 35
39. Dan Pankowiak
-
VETT
HAMI
BOTT
RAIK
RICC
MVER
ALON
HULK
OCON
VAN
15 20 35
40. Wally
VETT
VETT
HAMI
BOTT
RAIK
RICC
MVER
ALON
SAIN
HULK
OCON
15 20 35
41. Darek Kr鏊
HAMI
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
MVER
RICC
ALON
VAN
SAIN
OCON
18 15 33
42. Ania Wi郾iewska
HAMI
VETT
HAMI
BOTT
RAIK
RICC
ALON
MVER
PERE
HULK
GROS
12 20 32
43. Adam Rutowicz
VETT
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
RICC
HULK
ALON
MVER
PALM
SAIN
12 20 32
44. Krzysztof Andrysek
VETT
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
RICC
MVER
HULK
SAIN
PERE
GROS
12 20 32
45. Andrzej47400
VETT
VETT
BOTT
HAMI
RICC
MVER
MASS
OCON
GROS
HULK
PERE
10 20 30
46. Adam Stengert
VETT
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
RICC
MVER
ALON
OCON
HULK
SAIN
15 15 30
47. Fan F1
HAMI
VETT
HAMI
BOTT
RAIK
MVER
RICC
HULK
ALON
SAIN
OCON
15 15 30
48. Florinha
VETT
VETT
BOTT
RAIK
RICC
MVER
SAIN
GROS
ALON
HULK
STRO
10 20 30
49. Aquos
HAMI
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
MVER
RICC
ALON
VAN
SAIN
HULK
15 15 30
50. Apollo Dudek
RAIK
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
MVER
RICC
HULK
ALON
VAN
SAIN
15 15 30
51. bronek
HAMI
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
MVER
RICC
ALON
VAN
HULK
OCON
15 15 30
52. Komandos
-
VETT
RAIK
HAMI
BOTT
RICC
MVER
HULK
ALON
SAIN
VAN
15 15 30
53. Bogdan F1
VETT
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
RICC
MVER
HULK
ALON
SAIN
OCON
15 15 30
54. Andrzej G這wak
HAMI
VETT
HAMI
BOTT
RAIK
MVER
RICC
ALON
SAIN
HULK
OCON
15 15 30
55. Giuppo
HAMI
VETT
HAMI
BOTT
RAIK
MVER
RICC
PERE
HULK
SAIN
ALON
15 15 30
56. seba19 kita
-
VETT
RAIK
RICC
BOTT
HAMI
ALON
MVER
HULK
SAIN
PERE
15 15 30
57. kuron997 Kokot
VETT
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
RICC
MVER
ALON
HULK
SAIN
OCON
15 15 30
58. Kimi
HAMI
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
RICC
MVER
ALON
VAN
OCON
SAIN
18 10 28
59. CHORUS PRZENIOSΜ
-
VETT
RAIK
HAMI
RICC
BOTT
MVER
HULK
MASS
OCON
ALON
12 15 27
60. Tomasz Side趾o
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
HAMI
RICC
MVER
SAIN
ALON
HULK
KVYA
12 15 27
61. Jack
-
VETT
HAMI
BOTT
RAIK
RICC
MVER
HULK
ALON
OCON
KVYA
12 15 27
62. Micha Kotas
-
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
MVER
RICC
PERE
MASS
OCON
HULK
12 15 27
63. Krzysztof Koch
VETT
VETT
BOTT
RAIK
MVER
RICC
PERE
OCON
KVYA
MAGN
HULK
10 15 25
64. AdamST220
HAMI
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
RICC
MVER
HULK
ALON
OCON
SAIN
15 10 25
65. Dorka
BOTT
HAMI
VETT
RICC
BOTT
MVER
RAIK
PERE
HULK
OCON
ALON
15 10 25
66. ㄆkasz Kisia豉
RICC
VETT
RAIK
RICC
BOTT
HAMI
MVER
HULK
ALON
VAN
SAIN
15 10 25
67. Bo Razn
HAMI
HAMI
BOTT
VETT
MVER
RAIK
RICC
SAIN
HULK
OCON
ALON
15 10 25
68. Adam Po酥iech
HAMI
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
RICC
MVER
HULK
ALON
OCON
PERE
15 10 25
69. Piotrek Adam
-
VETT
RAIK
HAMI
RICC
BOTT
MVER
ALON
VAN
HULK
SAIN
15 10 25
70. maniek sport racing St瘼ie
-
VETT
RAIK
HAMI
MVER
BOTT
HULK
ALON
RICC
PERE
GROS
12 10 22
71. STEALTH Woch
-
HAMI
VETT
BOTT
MVER
RAIK
HULK
RICC
PERE
ALON
GROS
12 10 22
72. seba19piotr kita
-
VETT
RICC
RAIK
HAMI
BOTT
MVER
ALON
HULK
SAIN
KVYA
12 10 22
73. Emilia Kotas
-
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
MVER
PERE
RICC
KVYA
HULK
SAIN
12 10 22
74. jedrek61 Smith
HAMI
HAMI
VETT
BOTT
RICC
RAIK
MVER
OCON
MASS
PERE
SAIN
15 5 20
75. marekzet1 ZAWADA
HAMI
HAMI
VETT
BOTT
RAIK
MASS
PERE
ALON
GROS
MVER
SAIN
15 5 20
76. Krzysztof D.
HAMI
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
RICC
MVER
ALON
HULK
SAIN
OCON
15 5 20
77. Adrian Jarecki
BOTT
VETT
BOTT
HAMI
RAIK
RICC
MVER
HULK
SAIN
ALON
OCON
15 5 20
78. Bravo Racing Suzi
-
HAMI
VETT
RAIK
MVER
BOTT
RICC
HULK
OCON
PERE
VAN
15 5 20
79. Robert S.
HAMI
VETT
HAMI
MVER
BOTT
RAIK
RICC
HULK
SAIN
PERE
ALON
15 5 20
80. S豉wek Krupi雟ki
-
VETT
BOTT
HAMI
RAIK
RICC
MVER
PERE
OCON
SAIN
HULK
15 5 20
81. Marcin Szczap
HAMI
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
RICC
HULK
OCON
PERE
STRO
MAGN
10 10 20
82. mateusz g這wak
HAMI
VETT
BOTT
HAMI
RAIK
RICC
MVER
HULK
VAN
SAIN
ALON
15 5 20
83. Hanna Szczap
HAMI
HAMI
VETT
RAIK
BOTT
MVER
PERE
RICC
GROS
HULK
OCON
12 5 17
84. Bohdan Kwa郾iak
HAMI
HAMI
VETT
BOTT
RICC
HULK
RAIK
MVER
OCON
PERE
MASS
12 5 17
85. jacekzet zawada
HAMI
HAMI
BOTT
RAIK
VETT
MASS
RICC
SAIN
OCON
ALON
BUTT
12 5 17
86. MARIONSON St瘼ie
-
VETT
BOTT
RICC
RAIK
HAMI
MVER
HULK
ALON
PALM
PERE
12 5 17
87. TOMASZ OLSZEWSKI
HAMI
HAMI
BOTT
VETT
RAIK
RICC
MVER
PERE
OCON
HULK
MASS
12 0 12
88. ㄆkasz Gajo 101 Gajowik
RICC
RICC
VETT
HAMI
RAIK
BOTT
MVER
ALON
HULK
MASS
SAIN
12 0 12
89. Majcher
HAMI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 0 0
90. PIO
HAMI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 0 0
Informacja

KIER - zawodnik zosta wytypowany zgodnie z zaj皻ym miejscem

KIER - zawodnik zosta wytypowany w "dziesi徠ce"